Transformujeme svet prostredníctvom ženského potenciálu, aby sme obnovili rovnováhu a vytvorili spoločnosť partnerstva. 
Katarina Zachar
BECOMING REALWOMAN
vaša cesta k vnútornej slobode, ženskej sile, autenticite a poslaniu
Začíname 29. septembra 2019
Becoming RealWoman je jedinečný transformačný program pre ženy, ktoré hľadajú cestu naspäť  k sebe samej, ku svojej autenticite, vnútornej sile, rovnováhe a túžia zmysluplne realizovať svoj ženský potenciál, aby vedome a slobodne tvorili svoj život a mali tak pozitívny vplyv na svoje okolie.
Program pozostáva z 3 častí, ktoré môžete absolvovať priebehom jedného roku. Každá časť programu trvá od 6 do 8 týždňov. Celým programom vás sprevádza priamo jeho autorka, Katarína Zacharová aj s podporou koordinátoriek programu a ďalšími externými trénerkami. 
Katarína Zacharová vás v programe prevedie hĺbkovým duchovným, ale zároveň praktickým procesom vnútorného oslobodenia, sebapoznania a reálnej pozitívnej zmeny, ktorý je postavený na fungovaní ženskej energie, sily komunity a vzájomnej podpory.
Po programe som sebavedomejšia, spokojnejšia a načúvam svojmu vnútornému HLASu
Marika z Veľkého Krtíša
Do programu Becoming RealWoman som vstupovala kvôli lepšiemu poznaniu seba samej, mať istejšie a sebavedomejšie vystupovanie, naučiť sa lepšie komunikovať.
Teraz po programe cítim, že som nadobudla väčšiu istotu a vieru v seba, som sebavedomejšia, spokojnejšia. Naučila som sa byť viac v prítomnosti tu a teraz, počúvať svoje telo, utíšiť myseľ, aby som počula svoje vnútorné pocity. Už viem, ako byť v harmónii, aby som mohla byť sama sebou, pretože vtedy som šťastná a naplnená radosťou a láskou. 
Program síce skončil, ale chcem pokračovať ďalej v rozvoji svojej osobnosti a stretávať sa naďalej s úžasnými ženami, ktoré som v tomto programe spoznala. Tento program by som odporučila každej žene, ktorá túži po zmene vo svojom živote, hľadá samú seba, správne smerovanie, chce získať sebavedomie, nové priateľstvá. Katka ďakujem, že som sa mohla od teba, skvelej a úžasnej trénerky, lektorky učiť!
Naučila som sa hovoriť NIE, a tým som sa oslobodila
Martina z Martina
PREDSTAVENIE
9 piliérov transformačnej sily programu
1. Sebapoznanie a rast na 4 úrovniach bytia
V programe získate sabapoznanie, rast a transformáciu na 4 úrovniach bytia - fyzická, emocionálna, mentálna a duchovná, aby ste porozumeli sebe samej, prepojili ste si všetky doterajšie súvislosti, a tak ste naplno prevzali zodpovednosť za svoj život, energiu a budúcnosť. 
2. Systematické a postupné vzdelávanie
Najťažší krok je uviesť do praxe to, čo viete a čo sa naučíte, preto program prebieha počas 6 týždňov, aby ste mohli v menších dávkach prijímať nové poznanie, informácie, techniky, postoje, a tak ste mali dostatok času ich reálne praktizovať a uviesť do bežného života. Preto pravidelne každý týždeň postupne sprístupňujeme nový videotréning, vzdelávanie a praktické úlohy.
3. Reálna zmena a výsledky v praxi
Program je zostavený tak, aby ste dosiahli reálne výsledky a progres. Želanú pozitívnu zmenu dosiahnete, ak budete pravidelne, postupne a vytrvalo používať a trénovať v praxi to, čo sa v programe naučíte. Reálna a trvalá zmena totižto nie je výsledkom jednorázovej akcie na seminári alebo pri pozeraní videotréningu, ale dosiahnete ju iba opakovanou akciou a tréningom v praktickom každodennom živote.   
4. Postavený na ženskom princípe
Celý program je vytvorený a postavený na fungovaní ženskej energie, aby ste mohli byť v súlade sama so sebou a siahli ste hlbšie do svojho skutočného potenciálu. V programe nie ste sama, ale prechádzate ním so skupinou žien, v ktorej nájdete prostredie podpory a priestor na zdieľanie. Ženy sú spolu silnejšie. Jedna druhej sú zrkadlom a spolu zažívajú intenzívnejšiu transformáciu a rast ako samostatne. 
5. Katarina Zacharová
Autorka a trénerka programu. Je jednoduchšie, hovoriť o tom, čo by bolo treba urobiť, ako to reálne uskutočniť. Katarína je výnimočná v tom, že vás dokáže naučiť efektívne uviesť do praxe to, čo viete, prevedie vás vnútornou transformáciou a dovedie vás k reálnym výsledkom a progresu. Mnohé ženy až v tomto programe porozumeli tomu, čo mali dovtedy iba načítané a dokázali to aj reálne žiť. Katarína vie, ako zložité myšlienky vysvetliť jednoduchými slovami, aby ste im porozumeli a našli ste cestu naspäť k sebe. 
6. Neustála podpora, komunita a vedenie
Katarína vás každý týždeň prostredníctvom videotréningov sprevádza transformačným procesom. Aj keď je to online program, nie ste v tom sama. Od začiatku ste súčasťou skupiny, s ktorou programom prechádzate, vzájomne sa motivujete a pomáhate si vytrvať. Počas programu máte neustálu podporu trénerky alebo facilitátorky, či už je to formou otázok a odpovedí alebo počas online skupinových stretnutí. Katarína poskytuje vedenie aj formou koučingu
7. Online vzdelávanie s osobným prístupom
V programe efektívne prepájame online vzdelávanie, ktoré poskytuje flexibilitu, s osobným prístupom. Toto nastavenie nám umožňuje sa aktívne a pravidelne s vami priebehom celého programu spojiť a komunikovať, aby sme zabezpečeli, že vytrváte až do konca. Ku všetkým materiálom z programu máte doživotný prístup aj po dokončení programu, aby ste sa k nim mohli kedykoľvek znovu vrátiť.
8. Osobné stretnutie na RealWoman Fóre
Prvú časť programu po 6 týždňoch zavŕšite a oslávite účasťou na osobnom podujatí RealWoman Fórum v Bratislave, na ktorom si prevezmete certifikát o absolvovaní programu, budete stáť na pódiu a sedieť v prvých radách. A hlavne osobne stretnete ženy, s ktorými ste programom prechádzali. Vašu pozitívnu zmenu budú môcť s vami osláviť aj blízki ľudia a priatelia, ktorí sú vítaní tiež. 
9. Súčasť väčšieho celku a globálnej organizácie 
Becoming RealWoman je prémiový transformačný program organizácie RealWoman, ktorá má viac ako 10- ročné skúsenosti s rozvojom a vzdelávaním žien. RealWoman má globálnu víziu transformovať svet prostredníctvom ženského potenciálu, čo vám sprostredkuje a otvorí nové príležitosti, prepojenia a rast. 
Vývoj programu
Priebeh programu
Komunita
Ide o viac ako len o talenty
 Proces, ktorým prejdete v programe, vám umožní objaviť to, čo ste o sebe nevedeli a  lepšie porozumieť sebe samým a pochopiť, v čom spočíva vaša jedinečnosť a pridaná hodnota, s ktorou viete podporiť iných a prispieť k ich výsledkom. 
 Aktivujete svoj skrytý a nepoznaný potenciál, ktorý vám bol vždy k dispozícii, ale doteraz ste o ňom nevedeli a naplno ste ho nevyužívali. A práve vaša odvaha nasledovať svoju vášeň, zmysel a talenty otvoria novú kapacitu vášho potenciálu.  
 Keď samým sebe dovolíte autenticky sa vyjadriť, vstúpite do svojej pravdivosti a prestanete sa porovnávať a čakať na odsúhlasenie od druhých alebo robiť niečo lebo to iní očakávajú, tak objavíte svoje poslanie a životné smerovanie.
 Posilníte svoje sebavedomie a sebahodnotu, lebo lepšie pochopíte, kto ste a čo dokážete a naučíte sa načúvať svojej duši a intuícii, čo vám navyše pomôže robiť správne rozhodnutia a posilní vašu vieru v seba samého, aj keď budete cítiť neistotu alebo nedostatok podpory z vášho okolia. 
 Váš dosah a vplyv môže byť oveľa väčší a pozitívnejší, ak svoje talenty, vášeň, nadšenie a schopnosti začnete používať nielen pre svoje individuálne ciele, ale pre kolektívne dobro a zlepšenie života viacerých ľudí. 
Ako som už spomenula, tento proces má väčší dosah, ako len vaše talenty a toto je zlomok z toho, čo získate … 
 • Ako urobiť prvý krok smerom von z vášho komfortu k práci alebo aktivite, ktorá vám dáva zmysel a baví vás, ak teraz neviete, čo presne urobiť a cítite neistotu. Začnite s 1. videotréningom - UVEDOMENIE A PREBUDENIE a ďalšie odpovede nájdete v 7. videotréningu - UPLATNENIE V PRAXI.
 •  Prečo by ste nikdy nemali potlačiť svoj vnútorný hlas a volanie svojej duše. Každý má svoj autentický životný príbeh, ktorý môže naplniť, ale bez načúvania vnútorného hlasu, vašej duše, je ťažké nájsť správne smerovanie. Duša je kapitánom vášho života, nie myseľ. Jednoznačne 1. a 2. videotréning.
 • Najrýchlejší a najúčinnejší spôsob, ako objaviť či prebudiť svoje skryté talenty alebo schopnosti, je nabrať odvahu, vykročiť do neistoty mimo svojho komfortu a začať reálne, aj keď na začiatku v malom, prispievať, robiť a realizovať to, čo akoby pohne celým vaším bytím a pocítite inšpiráciu, nadšenie a zmysel. Ak máte nejaký sen, tak máte v sebe aj talenty, ktorými ho viete zrealizovať. Viac v 2. videotréningu - VÁŠEŇ A HNACIA SILA.  
 • Myslíte si, že stačí objaviť svoje talenty a úspech sa dostaví? Mýlite sa! Talenty sú váš nástroj, dar, ktorý potrebujete použiť a to, či ich premeníte na úspech zavisí vo veľkej miere na vašich postojoch, námahe a tvrdej práci. Vysvetlím v 5. videotréningu - ROZVOJ TALENTOV.
 •  Ako sa oslobodiť od sabotujúcich postojov alebo programov z minulosti, ktoré dodnes oslabovali vašu sebadôveru a limitovali vás v tom, aby ste si dovolili nasledovať svoje vášne.  V programe, ale aj na osobnom workshope absolvujete proces, ktorý vám pomôže prekonať minulosť a prijať nové podporujúce a pozitívne postoje k sebe, k príležitostiam a k životu. Viac v 6. videotréningu - BLOKY A LIMITÁCIE. 
 •  3 praktické “fázy rastu”, ako neustále napredovať, správne sa rozhodovať a vytrvať pri uplatňovaní vašich talentov. Fázy rastu vám pomôžu nielen začať, ale nachádzať správne smerovanie, čo vám pomôže v progrese. Jeden z troch krokov je plánovanie a príprava, ktorým podrobne prejdete vo 8. videotréngu - RAST A POSLANIE. 
 • Kedy je prijateľné zostať v práci, ktorá vás už nebaví alebo nenapĺňa. Každý má inú úroveň rizika a neistoty, ktoré vie uniesť. Je to v poriadku, ale nedovoľte, aby sa stali vašou výhovorkou. Skôr to zohľadnite v pláne akcie na realizáciu vašej vytúženej zmeny a rozdeľte si to do viacerých postupných krokov. Viac v 7. a v 8. videootríningu. 
 • Ukážem vám, ako uviesť do praxe svoju vášeň, vízie, talenty a silné stránky, aj keď ešte teraz nemáte potrebné zdroje, skúsenosti, podporu alebo dostatočne silnú sebadôveru. A to v 7. videotréningu - UPLATNENIE V PRAXI. 
 • Čo urobiť, ak nemáte podporu blízkych ľudí naokolo a nerozumejú zmene, ktorou prechádzate a tomu, čo túžite vo svojom živote uskutočniť. Jednoznačne 7. a 8. videotréning a odpovede nájdete v celom programe. 
 • Ako úspešne spracovať emócie neistoty, strachu alebo nedôvery, ktoré sa objavia počas procesu uplatňovania vašich talentov a vášni v praxi tak, aby vás nezablokovali, ale práve naopak vám pomohli prebudiť ešte väčšiu vnútornú silu a budovať zdravé sebavedomie. Najviac praktických techník získate zo 6. videotréeningu -BLOKY A LIMITÁCIE, ale odpovede sú v celom programe. 
 •  Naučím vás, ako vedome pracovať so svojimi talentami, schopnosťami a taktiež silnými aj slabými stránkami tak, aby vaše ego nesabotovalo vašu snahu, ale aj zlyhania, pochybenia či neúspechy, aby ste dokázali premeniť na príležitosť narásť a prehĺbiť svoje sebapoznanie. Viac vo 4. videotréningu - TALENTY A SILNÉ STRÁNKY. 
 • Rozlúčte sa s pohodlnosťou a statusom quo. Ak túžite naplniť svoj autentický životný príbeh, žiť pravdivo a slobodne, používať svoje talenty na realizáciu toho, na čom vám záleží, tak si to na prvom mieste bude vyžadovať vašu odvahu vykročiť vpred, postaviť sa svojim strachom a ísť s kožou na trh. Pohodlnosť zabíja sny, status quo bráni rastu, ktorý potrebujete, aby ste mohli uspieť. Táto téma je súčasťou úplne každého videotréningu v programe. 
 • Ako uplatniť svoje talenty a schopnosti v praxi bez toho, aby ste museli hneď na začiatku robiť radikálne zmeny. Každý má iný príbeh, a tak aj inú postupnosť krokov. Avšak začať používať svoje talenty môžete vždy ihneď, ukážem vám, ako na to a čo tým získate, ak nebude čakať na perfektný moment alebo vhodnejšiu príležitosť. Viac v 7. a 8. videotréningu.
Toto je to, čo TERAZ potrebujete urobiť 
Program prebieha online prostredníctvom videí a môžete ho v podstate začať kedykoľvek. Program je ideálne absolvovať počas odporúčaných 6-8 týždňov postupne, aby ste mali čas trénovať a uviesť všetko do praxe. Ku všetkých videám a materiálom z programu dostanete prístup hneď od začiatku, tak ich môžete absolvovať aj rýchlejším tempom, stačí sa poradiť s Katarínou Zacharovou. Ku programu máte doživotný prístup aj po dokončení. 

Máte 2 možnosti, ako absolvovať program Objavte svoje skryté talenty a potenciál :

1. Zakúpiť si členstvo v Be Real Akadémii, v rámci ktorého získate prístup nielen k tomuto programu, ale aj k druhému tranformačnému programu a získať ďalšie výhody. Dostanete podporu a aj finančne ušetríte. Všetky informácie o Be Real Akadémii nájdete tu >>


Po zakúpení vami vybranej vstupenky vám pošleme email so všetkými inštrukciami. Hneď od začiatku vám sprístupníme naraz všetky videotréningy z programu a postupne vás počas 7 týždňov budeme sprevádzať programom. Plus vás zaradíme do sukromnej skupiny účastníkov, ktorú bude viesť Katarína Zacharová a nájdete v nej priestor na zdieľanie, otázky a podporu. 
OBSAH
program pozostáva z 3 častí
1. časť:
SEBAPOZNANIE A SLOBODA
Prvá časť programu priebeha počas 6 týždňov. 
Začíname 29.9.2019. 
1. týždeň
Prevzatie osobnej zodpovednosti
 Aktivizujete a naučíte sa vedome meniť a nalaďovať svoj ZÁKON PRÍŤAŽLIVOSTI na frekvenciu toho, po čom najviac túžite.
 Prevezmete zodpovednosť za seba, svoj život a svoju energiu, aby ste získali naspäť svoju VNÚTORNÚ SILU a mohli ste ju použiť. 
 Identifikujete svoju najhlbšiu MOTIVÁCIU, ktorá vám pomôže prekonať výzvy, frustráciu, prokrastináciu, aby ste neustále napredovali.
 Prvá pomoc, alebo 6 krokov, ako prekonať 2 ZÁKLADNÉ STRACHY
2. týždeň
Pochopenie a prekonanie strachov
 POROZUMIETE SVOJIM STRACHOM a blokom, čo je ich zdrojom, ako a kedy vznikli, prečo vás stále brzdia a ako ich môžete prekonať v praxi. 
 Naučíte sa, ako aktivovať svoj SKRYTÝ POTENCIÁL a používať svoju energiu na všetkých 4 úrovniach vášho bytia, aby ste dokázali uskutočniť reálnu zmenu. 
 Pochopíte, ako pracuje vaše podvedomie a začnete pomenovávať svoje INDIVIDUÁLNE a KOLEKTÍVNE PROGRAMY, o ktorých ste doteraz nevedeli, ale boli vašou najväčšou brzdou a zdrojom strachov v živote. 
3. týždeň
Mentálne oslobodenie
 Pochopíte, ako vaše EMÓCIE fungujú v prepojení s MYŠLIENKAMI a ako použiť emocionálnu energiu ako hnaciu a tvorivú silu práve pomocou správneho využitia sily mysle.
 Identifukujete a pomenujete svoje limitujúce mentálne PODVEDOMÉ PROGRAMY o sebe, o živote, o vzťahoch, ktoré sabotujú vaše šťastie, rast, úspech, autentickosť a získate nástroje a poznanie, ako sa od nich oslobodiť.
 Osvojíte si PRAKTICKÝ PROCES, ako postupne preprogramovať svoju myseľ, odstrániť mentálne podvedomé limitujúce a negatívne programy a nahradiť ich novými podporujúcimi a pozitívnymi mentálnymi nastaveniami, ktoré vás oslobodia. 
4. týždeň
Emocionálne oslobodenie
 Naučíte sa, ako aktivovať svoju EMOCIONÁLNU INTELIGENCIU a použiť skutočnú silu emócií na vnútornú transformáciu a progres. 
 Absolvujete transformačný PROCES EMOCIONÁLNEHO OSLOBODENIA, aby vás viac nebrzdili a neobmedzovali staré bolesti, strachy, neistota, traumy z minulosti a mohli ste s novou energiou, silou vykročiť vpred. 
5. týždeň
Proces prijatia 
a odpustenia
 Prejdete 5 KROKMI ODPUSTENIA, aby ste lepšie porozumeli významu, sile a vplyvu odpustenia na váš život a budúcnosť.
 Absolvujete transformačný PROCES ODPUSTENIA A PRIJATIA, aby ste uzdravili vzťah k sebe samej a k ľuďom vo vašom živote a mohli ste sa konečne posunúť vpred a žiť naplno.
6. týždeň
Princíp odvahy 
a lásky v akcii
 Naučíte sa, ako v bežnom každodennom živote KONAŤ Z LÁSKY A ODVÁŽNE, a nie zo strachu .
 Ako SPRÁVNE KOMUNIKOVAŤ svoje svoje emócie, pocity a myšlienky, aby ste v sebe viac nevytvárali bloky, ale pravdivo ste vyjadrovali to, kto ste, čo cítite a čo potrebujete. 
2. časť:
NÁVRAT K ŽENSKEJ SILE
Druhá časť programu prebieha od januára do marca 2019 a trvá 8 týždňov. Je to váš ďalší krok po absolvovaní prvej časti.
1. týždeň
Vývoj ženskej energie a kolektívny vplyv
 Pochopíte a objavíte, prečo ste ako žena taká, aká ste, čo a ako formovalo naše ŽENSKÉ KOLEKTÍVNE PODVEDOMIE a ako sa odpútať od limitácií z minulosti a žiť naplno tu a teraz svoj najlepší život. 
 Spustíte svoju vnútornú cestu k tomu KTO STE, aby ste mohli slobodnejšie tvoriť to, KÝM SA CHCETE STAŤ. 
 Aký VPLYV má PROSTREDIE na náš vývoj, možnosti a rozlet a prečo je dôležité, aby sme ako ženy aktívne formovali prostredie okolo nás.
2. týždeň
Podstata ženskej sily a jej použitie v praxi
 Pochopíte, čo je ZDROJOM vašej ženskej sily, ako vo svojej podstate funguje, ale hlavne ako ju BUDOVAŤ a použiť v praxi, aby ste bola v rovnováhe a cítili ste sa autenticky. 
 Ako v sebe PREBUDIŤ ŽENSKÚ SILU a obnoviť vzťah, ktorý potrebujete mať ako žena sama so sebou, ak chcete byť autentická a v rovnováhe.
 Ako môžete ako žena tvoriť svoj život a DOSAHOVAŤ ÚSPECH tak, aby ste sa stále cítili žensky a predsa sebavedomo. 
3. týždeň
Ženská cyklickosť a prijatie seba samej
 Ako ŽENSKÁ CYKLICKOSŤ ovplyvňuje vašu energiu, nálady, výkonnosť alebo sústredenosť a ako so svojou cyklickosťou dokážete vedome pracovať, aby ste využili celý potenciál, ktorý nám jednotlivé cykly prinášajú.
 Predstavíme vám všetky ŠTYRI CYKLY a ich vplyv na váš vnútorný stav, vaše vzťahy a aj prácu s externou trénerkou, Danielou Krušinskou Trudičovou.
4. týždeň
Duchovno a intuícia 
v praxi
 Ako prebieha VÝVOJ VAŠEJ DUŠE a prečo určití ľudia vstupujú do vášho života.
 Ako lepšie NAČÚVAŤ SVOJEJ DUŠI a oslobodiť ju od limitácií, aby ste sa mohli naplno, slobodne a autenticky prejavovať. 
 Čo je INTUÍCIA, ako funguje a ako ju používať, aby ste posilnili vzťah so svojou dušou, vedeli ste robiť správne rozhodnutia a obnovili ste svoju sebadôveru. 
5. týždeň
Porozumenie podstaty mužskej a ženskej energie
 Lepšie porozumiete PODSTATE ROZDIELNOSTI, ale aj kompatibility mužskej a ženskej energie, aby ste menej bojovali, ale viac vytvárali rovnováhu sama v sebe, ale aj vo svojich vzťahoch.
 Prevediem vás CHARAKTERISTIKU jednotlivých KVALÍT ženskej, ale aj mužskej energie, aby ste pochopili podstatu ich fungovania. 
 Zistíte, ako ste na tom vy, aký POMER ženskej a mužskej energie práve teraz v sebe máte. 
6. týždeň
Partnerstvo a potenciál spolupráce
 Aké sú základné PRINCÍPY PARTNERSTVA a ako ich začať uvádzať do praxe a žiť v bežnom každodennom živote a v našich vzťahoch.
 Ako spolu v partnerstve a spolupráci ženy a muži môžu dosiahnuť najvyšší ľudský POTENCIÁL a vytvoriť pozitívnu zmenu, či už v rodine, vo vzťahu alebo spoločnosti.
3. časť:
NOVÁ VÍZIA A POSLANIE
Tretia časť programu prebieha od konca apríla do juna 2019 a trvá 6 týždňov. Je to váš ďalší krok po absolvovaní druhej časti.
1. týždeň
Stanovenie novej vízie pre svoj život
 Začnete TVORIŤ NOVÚ a SLOBODNÚ VÍZIU o tom, kým chcete byť a čo pre vás osobne znamená žiť autentický život ako RealWoman.
 VYHODNOTÍTE KAŽDÚ OBLASŤ SVOJHO ŽIVOTA - vzťah k sebe, vzťahy, zdravie, práca, poslanie, sny a prínos, aby ste uzavreli limitácie z minulosti, posunuli ste hranice svojich možností a vytvorili ste tak pre seba v každej oblasti života slobodnejšiu, autentickejšiu a krajšiu budúcnosť. 
 Vedome začnete tvoriť MAPU NOVEJ VÍZIE pre svoj život. V kreatívno-intuitívnom procese vytvoríte svoju vlastnú “záhradu” pomocou vizualizácie, predstavivosti, tvorivosti, aby určili jasný zámer pre svoju víziu. 
2. týždeň
Identifikácia smerovania a poslania
 Prevediem vás špeciálnym energetickým PROCESOM PREPOJENIA S VAŠOU DUŠOU a poslaním, aby ste lepšie porozumeli vývoju svojho autentického životného príbehu a pochopili ste svoje ďalšie smerovanie.
 Začnete nachádzať odpovede na svoje “PREČO” ste tu, k čomu máte prispieť, čo vám dáva zmysel a ako by ste to mohli uskutočniť a žiť.
 Lepšie porozumiete VÝZNAM a vývoju vášho POSLANIA a ako ho neustále odkrývať a postupne napĺňať, aby ste kráčali správnou cestou a použili ste svoj plný ľudský potenciál.
 Prevediem vás PRAKTICKÝM PROCESOM, ktorý vám pomôže ODHALIŤ a pomenovať vaše skutočné vášne, záujem, hlbší zmysel a to, čo vás baví, aby ste vedeli, ktorým smerom sa vydať.  
3. týždeň
Aktivácia talentov, silných stránok a schopností
 Pomocou praktických cvičení OBJAVÍTE a IDENTIFIKUJETE svoje TALENTY, schopnosti a silné stránky, ktoré sú vašou jedinečnou pridanou hodnotou, ako sa odlíšiť, ale aj naplniť to, prečo ste tu a svoje poslanie. 
 S pomocou metodiky DISC lepšie pochopíte svoju PRIRODZENÚ DYNAMIKU a silné stránky, aby ste vedeli, na čo sa sústrediť, lebo vám to dáva energiu a čo radšej delegovať alebo outsoursovať z iných zdrojov, lebo vás to unavuje.
 VYHODNOTÍTE všetky svoje doteraz pomenované talenty, schopnosti, silné stránky, aby ste identifikovali tie, ktoré teraz a v budúcnosti viete, čo najlepšie použiť na vytvorenie práce, či kariery, ktorá vás bude napĺňať a živiť a umožnia vám realizovať vašu víziu o živote, ktorý chcete mať. 
 Ukážem vám, AKO neustále svoje talenty a schopnosti VEDOME ROZVÍJAŤ, aby ste sa “nezasekli”, ale plynulo ste rozvíjali seba samu, svoje možnosti a potenciál.
4. týždeň
3 fázy rastu a vývoja
 Spolu s externou lektorou Yvette Westrum vám vysvetlíme, aký VÝZNAM môže mať NUMEROLÓGIA pre váš život a čo všetko váš dátum narodenia a meno o vás prezradia.
 Každá z vás bude mať svoju INDIVIDUÁLNU NUMEROLOGICKÚ 15-20 minutovú KONZULTÁCIU s Yvette Westrum v rámci skupiny. Získate na mieru šitú predpoveď a charakteristiku podľa vášho dátumu narodenia a mena. Poodhalí a pomôže vám to lepšie pochopiť svoj potenciál, talenty, výzvy, životnú cestu a pozrieme sa aj na to, čo vás podľa čísiel čaká nasledovné roky. 
5. týždeň
Realizácia cieľov a vízie v praxi
 Ako správne STANOVIŤ A DOSAHOVAŤ SVOJE CIELE, aby ste neboli v strese, ale užívali ste si proces tvorenia svojich výsledkov a realizácie vašich snov.
 Ako premeniť veľké vízie na menšie UCHOPITEĽNÉ CIELE, ktoré môžete začať realizovať, aby ste sa vedeli pohnúť vpred.
 Naučíte sa praktický SYSTEM REALIZÁCIE PRE ŽENY, ktorý vám umožní udržať v rovnováhe akciu a kreativitu, neustále zotrvať v progrese a tak prekonať obdobia prokrastinácie alebo nejasnosti. 
6. týždeň
Ženský potenciál a pozitívny vplyv v praxi
 Ako práve vy svojimi schopnosťami a potenciálom môžete mať POZITÍVNY VPLYV na svoje okolie, svoje deti, rodinu a partnera, ale spoločnosť ako celok.
 Ako sa SPÁJAŤ a SPOLUPRACOVAŤ s inými ženami a aj mužmi, aby ste podporili svoj zámer a spolu ste kolektívne vytvorili väčšiu pozitívnu silu a vplyv.
 Konkrétne a REÁLNE PREPOJENIA odporúčania a reálne spolupráce, ktoré by vám mohli pomôcť na vašej ceste pri realizácii vašich zámerov a vízie pre život.
Katka má DAR, ísť na pravú podstatu vášho bytia
Helena z Bratislavy (žije vo Švédsku)
Prekonala som bezmocnosť a teraz sa viac smejem, radujem, neriešim blbosti, ale konám
Zuzana z Bratislavy
Cítila som sa … jedným slovom – bezmocná. Bezmocná odolávať hnevu, nepokoju, nervozite, občas smútku až depresívnym stavom. Bezmocná odolávať strachom. V programe Be Real som spoznala množstvo úžasných, skvelých a fantastických žien, ktoré som mala možnosť pozorovať pri ich premene.
Teraz každé ráno prichádzam do práce s dobrou náladou a viacerí kolegovia sa tomu čudujú. Myslím že sa viac smejem a radujem. Neriešim blbosti. Kryštalizujem si svoju víziu. 
Program je pre kohokoľvek, kto chce vidieť. Vidieť to, čo doteraz možno len tušil a nejakým spôsobom ho to štvalo, bolelo, trápilo… Aby sa otvoril a začal riešiť, konať, vidieť a vnímať.
Zbavila som sa strachov a našla som smerovanie
Tatiana zo Žiliny
PRIEBEH PROGRAMU
1. časť programu začína 29.9.2019 a skončí sa celodenným podujatím RealWoman Fórum dňa 9.11.2019.
Na absolvovanie 1. časti programu si potrebujete vyhradiť tak 3-4 hodiny týždenne, čo je v prepočte 30 minút denne. Väčšina programu je časovo flexibilná, t.j. absolvujete ho vo vami zvolenom čase. Presne stanovený termín je na úvodný webinár, skupinové stretnutia každý druhý týždeň (máte možnosti termínov) a RealWoman Fórum. Pozrite si podrobný priebeh 1. časti programu >>.
Úvodný online webinár (naživo dňa 29.9.2019 o 17:00 až 20:00 hod.)
Úvodný online webinár vedie naživo Katarína Zacharová. Prebieha prostredníctvom videoprenosu, ku ktorému vám pošleme prístup. Po odvysielaní dostanete aj záznam s doživotným prístupom, ak by ste sa nemohli zúčastniť živého vysielania. 
Na úvodnom webinári získate dôležité prvé nastavenie, organizačné inštrukcie a určíte si svoj zámer v programe. Ďalej budete zaradená do 6-člennej skupiny a zoznámite sa so svojou koordinátorkou. Dostanete priestor na to, aby ste sa priamo zoznámili s členkami svojej skupiny, s ktorými budete prechádzať programom a pravidelne sa prepájať. A samozrejme budete mať priestor na akékoľvek vaše otázky a odpovede. 
6 tréningov s Katarínou Zacharovou (každý týždeň sprístupníme 1 tréning)
Obsah programu absolvujete prostredníctvom tréningov vo formáte videí a audií, ktoré sú hlavným vzdelávacím nástrojom a súčasťou každej časti programu Becoming RealWoman. Tréningy vedie priamo Katarína Zacharová. Celý program má 3 časti a každá časť programu prebieha počas 6 týždňov a obsahuje 6 tréningov
Tréningy vám počas programu postupne každý týždeň sprístupňujeme. Tréningy nie sú viazané na presný čas, pozriete si ich v priebehu daného týždňa v čase, ktorý si vy určíte. Po ukončení programu vám zostane doživotný prístup ku všetkým tréningom z programu. Každý tréning má približne 60 - 90 minút. 
3 skupinové stretnutia s fasilitátorkou programu
V rámci základnej vstupenky do 1.časti programu získate 3 vstupy na online stretnutia s vašou skupinou, ktorými vás naživo prevedie facilitátorka programu.  Je to vaša príležitosť získať individuálnu podporu, vzájomné prepojenie a priestor podeliť sa o zážitky, skúsenosti a progres v programe s ostatnými účastníčkami.
Skupinové stretnutia zvyčajte trvájú od 90 do 120 minút. Termíny 3 skupinových stretnutí si stanovíte ešte pred začiatkom programu. Budú prebiehať v 3., 5. a 7. týždni programu počas pracovných dni cez našu platformu a videohovor. Následne po realizácii dostanete aj audiozáznam s doživotným prístupom, ak by ste sa aj nemohli koučingu zúčastniť. 
3 dynamické koučingy s Katarínou Zacharovou
Iba v rámci VIP vstupenky do 1. časti programu získate 3 vstupy na online dynamické koučingy s vašou skupinou, ktoré priamo naživo vedie Katarína Zacharová. Je to vaša pravidelná podpora v programe a aj príležitosť spoznať, učiť sa a inšpirovať od žien vo vašej skupine. Mnohé absolventky tvrdia, že toto je jedna z najväčších pridaných hodnôt programu. 
Dynamický koučing zvyčajte trvá od 90 do 120 minút. Pozostáva z úvodného slova a predstavenia účastníčiek, ďalej väčšinu času zaberie individuálny koučing a uzatvoríte to sekciou otázok a odpovedí. Každá účastníčka má čas 15 minút na svoj individuálny koučing, ktorý prebehne v skupine.
Termíny 3 dynamických koučingov si stanovíte s Katarínou Zacharovou ešte pred začiatkom programu. Budú prebiehať v 2., 4. a 6. týždni programu počas pracovných dni cez našu platformu a videohovor. Následne po realizácii dostanete aj audiozáznam s doživotným prístupom, ak by ste sa aj nemohli koučingu zúčastniť. 
Otázky a odpovede s Katarínou Zacharovou
Počas celého programu máte od nás neustálu podporu. Dostanete prístup do súkromnej skupiny pre účastníčky 1. časti programu, v ktorej s vami komunikuje Katarína Zacharová a koordinátorka programu. 
V tejto súkromnej Facebook skupine bude počas programu Katarína Zacharová 3-krát naživo vysielať, aby zodpovedala vaše akékoľvek otázky, pomohla vám prekonať výzvy a  usmernila vás vo vašom transformačnom procese. 
Pracovný zošit 
Súčasťou každej časti programu je pracovný zošit v PDF formáte, ktorý vás celým programom prevedie a po programe vám poslúži ako súhrn všetkých informácií. 
RealWoman Fórum (9.11.2019 v Bratislave)
RealWoman Fórum je celodenné osobné inšpiratívne podujatie v Bratislave pre všetky absolventky programu, ale aj ďalšie ženy. Jedným z bodov programu je slávnostne uzavrieť absolvovanie 1. časti programu a odovzdať vám certifikáty. Ďalej je to pre vás príležitosť sa osobne stretnúť a prepojiť s ostatnými absolventkami a Katarínou Zacharovou. Vstupenka na RealWoman Fórum je súčasťou vašej vstupenky do programu. 
Ďalšie vstupenky na RealWoman Fórum pre vašich blízkych, partnera a niekoho z rodiny si v prípade záujmu budete môcť ako absolventka programu zakúpiť za špeciálnu cenu. Podujatie je otvorené aj pre širokú verejnosť žien a vítaní sú aj muži. 
Súčasťou programu a vašej vstupenky je nasledovné: 
 Inšpirujúce vzdelávacie prednášky a pravdivé REAL TALK rozhovory pozvaných hostí, osobností alebo odborníkov.  
 Skutočné príbehy žien REAL STORIES, ktoré našli to, čo ich baví, živia sa tým a majú pozitívny vplyv.
 Praktický tréning s odborníkom a krátka úkážka z programu Becoming RealWoman s Katarínou Zacharovou. 
 Slávnostné odovzdávanie certifikátov všetkým absolventkám.
 Networking a osobné prepojenie absolventiek programu a s ďalšími podobne naladenými ľuďmi.  
 Rozhovor s hosťom večera. 
Aktuálne informácie o podujatí RealWoman Fórum nájdete TU >>
Vývoj programu
Priebeh programu
Komunita
O AUTORKE
KATARÍNA ZACHAROVÁ
Katarína od roku 2009 ako autorka, spisovateľka, trénerka a koučka pomáha a vedie ženy k hlbšiemu pochopeniu KTO sú, AKÉ je ich poslanie a AKO môžu autenticky a naplno použiť svoj ľudský potenciál, aby našli naplnenie, uplatnenie a boli prínosom pre svoje okolie a spoločnosť. 
Začalo sa to v roku 2008, kedy Katarína odcestovala žiť a pracovať do Kuala Lumpur, v Malajzii, kde nakoniec zostala 6 rokov. Tam sa spustila jej vlastná hlboká transformácia, ktorá radikálne zmenila jej životné smerovanie. Katarína sa rozhodla naplno používať svoj vlastný potenciál a talenty, aby zrealizovala svoje sny a vízie. Vždy bolo jej úprimnou túžbou použiť svoje schopnosti na pomoc iným a byť tak pozitívnym prínosom pre spoločnosť a svet.
Ako prvé v roku 2009 založila organizáciu RealWoman s globálnou víziou zlepšovať svet prostredníctvom aktivácie ženského potenciálu, ktorú začala najskôr budovať na Slovensku. Priebehom niekoľkých rokov na Slovensku zrealizovala viacero konferencií RealWoman Fórum, založila RealWoman klub, viedla RealWoman blog, začala usporiadať svoje semináre alebo v spolupráci s inými domácimi či zahraničnými autormi a učiteľmi. V roku 2013 sa stala ako prvá Slovenska členkou Európskej asociácie transformačných lídrov ATL EUROPE. V roku 2014 začala koučovať a tvoriť, zostavovať a viesť vlastné transformačné programy a procesy pre ženy a neskôr aj pre mužov, ktoré v roku 2018 vyvrcholili založením online vzdelávacej akadémie pre sebarozvoj, transformáciu a rast - Be Real Academy.    
Katarína je autorkou štyroch kníh v oblasti sebarozvoja a transformácie, ktoré sama vydala v období od roku 2010 až do roku 2018. Prvým titulom bola kniha Ako dostať od života, čo chceme, ktorú napísala ešte počas svojho života v Malajzii, v Kuala Lumpur. Nasledovala audiokniha Dobrý pocit a Vnútorná sila. Potom kniha Končím so strachom a žijem odvážne
Chcete vedieť viac o Kataríne Zacharovej? Pozrite sa na www.katarinazachar.sk 
Vývoj programu
Priebeh programu
Komunita
Helena Kohútová z Bratislavy 
Klaudia Zuziková z Nitry
Lenka Floreková z Nitry
KOORDINÁTORKA PROGRAMU
KLAUDIA ZUZIKOVÁ
S Katkou som sa prvýkrát zoznámila v roku 2015, kedy som absolvovala jej prvé transformačné programy, ktoré mi pomohli postupne zvýšiť moje sebavedomie, naučila som sa, čo to znamená sebaláska a začala som konečne žiť život
podľa svojich predstáv. Keď mi Katka navrhla spoluprácu koordinátorky v programe Becoming RealWoman, neváhala som ani sekundu, v tom momente som cítila a vedela, že toto je momentálne tá správna cesta pre mňa. 
Denno denne vidím vo svojom okolí ako aj vo svete veľa žien, ktoré nežijú svoj život naplno, podceňujú sa, nevedia vyjadriť otvorenie svoj názor, emócie a nemajú odvahu vykročiť vpred za svojimi túžbami. Keď som to dokázala ja, verím, že to dokáže každá z nás, len niekedy potrebujeme postrčiť. Presne tento program bol impulz pre mňa, ako by som dokázala prispieť k zmene, aby sme ako ženy mohli spoločne rásť, prepájať sa a každá vo svojom okolí mohla ďalej odovzdávať svoje poznanie. V programe som tu pre vás ako podpora a opora, ako koordinátorka a facilitátorka vás budem sprevádzať programom, dám vám priestor na zdieľanie a otázky a budem usmerňovať celý priebeh programu, tak aby ste v ňom ako aj v sebe objavili to, čo vám pomôže na vašej ceste tranformácie a pochopenia toho, čo pre každú z vás znamená byť RealWoman.
Vývoj programu
Priebeh programu
Komunita
EXTERNÉ TRÉNERKY
Vývoj programu
Priebeh programu
Komunita
DANIELA KRUŠINSKÁ TRUDIČOVÁ
Daniela je certifikovaná lektorka ©Cyklickej ženy a s nadšením, cez svoje skúsenosti a prežité udalosti, ukazuje iným ženám, ako sa dá s ľahkosťou a radosťou žiť v súlade s cyklom. Pôsobí v korporátnom svete a zistila, že aj v takom prostredí sa dá fungovať cyklicky a využívať v plnej miere cyklický timemanagement.
ZUZANA SLAVENA
Zuzana je sprievodkyňou zážitkovej turistiky. Sprostredkováva zážitky, stretnutia a prináša do koloritu bežných dní trocha mágie a radosti zo spojenia so silovými miestami v prírode i v nás samotných. Fascinuje ju mýtickosť, legendy a všetko čo má vôňu tajomnosti. Roky cestovala po stopách dávnych národov ako Etruskov, Keltov, Vikingov, Rimanov a očarili ma zvyky a život amerických indiánov, šamanov. Cez spoznávanie iných kultúr si uvedomila vlastnú slovanskú identitu a prebudila sa v nej zdravá hrdosť a úcta ku kultúre našich predkov. Ako kňažka Bohyne sprevádzam taktiež životnými oslavami, akými sú napríklad menorečenie, menarche, vstup do dospelosti, narodeninové oslavy, predsvadobný rituál, zväzovanie rúk, predpôrodný rituál, rozlúčky s krajom, partnerom či so zosnulým.
YVETTE WESTRUM
Yvette je uznávaná medzinárodná lektorka, koučka a inšpirátorka. Okrem koučingu v oblasti pozitívnej psychológie sa už 14 rokov venuje numerológii, pre svojich klientov spravila viac ako 3,000 numerologických analýz a konzultácii a je jednou z najvyhľadávanejších numerologičiek v Nórsku. Má za sebou stovky kurzov a inšpiratívnych prednášok v 6 krajinách, prednáša v 4 jazykoch a pomohla už tisíckam ľudí zlepšiť kvalitu života a nasmerovať sa na cestu k sebarealizácii, šťastiu a úspechu. Sama bola vo veľmi ťažkej situácii, s nevyliečiteľným neurologickým ochorením, dnes napriek lekárskym prognózam kráča po ceste víťaza a inšpiruje ostatných. Prichádza po prvýkrát na Slovensko podeliť sa o svoje skúsenosti a poradiť ako vo svojom živote vytvárať pozitívne zmeny. 
VSTUPENKA
do 1. časti programu obsahuje:
Vývoj programu
Priebeh programu
Komunita
 Vstup na otvárací online webinár dňa 29.9.2019 do programu s Katarínou Zacharovou, z ktorého získate aj videozáznam.
 Doživotný prístup k 6 tréningom z 1. časti programu s Katarínou Zacharovou v audio a video formáte.
 Prístup k 3 naživo online stretnutiam s vašou 6-člennou skupinou pod vedením koordinátorky, z ktorých získate aj audiozáznam.
 Prístup k 3 online vysielaniam 'Otázky a odpovede' naživo s Katarínou Zacharovou v súkromnej FB skupine, z ktorých získate videozáznam.
 Kompletný pracovný zošit k 1. časti programu v PDF formáte.
 Vstup do súkromnej skupiny na Facebooku pre všetky účastníčky programu, v ktorej môžete zdieľať a získať pravidelnú podporu a motiváciu.
 1 vstup na záverečný osobný dynamický koučing s Katarínou Zacharovou, ktorý prebehne s celou skupinou v určenom čase doobeda dňa 9.11.2019 v Bratislave. Hodnota dynamického koučingu je 40€.
 1 vstupenka pre vás na osobné podujatie RealWoman Fórum dňa 9.11.2019 v Bratislave, ktorá je bežne v hodnote 58€.
+ 2 BONUSY ZDARMA
 v hodnote 25 EUR
 Kompletný pracovný zošit k 1. časti programu v tlačenom formáte, ktorý vám pošleme poštou.
 Kniha alebo ebook Končím so strachom a žijem odvážne od Kataríny Zacharovej.
VSTUPENKA DO 1. ČASTI PROGRAMU
326€
iba do 31.8.2019 a potom sa cena zvýši na 356€
PLATBA AJ NA SPLÁTKY:
 Platba v 2 splátkach (170€/160€). Prvú splátku 170€ je potrebné uhradiť hneď po prihlásení do programu. Ďalšie splátky si určíte vy sama, najneskôr však treba uhradiť platbu do 25.9.2019. Celková suma vstupenky pri 3 splátkach je 330€.
 Platba v 3 splátkach (120€/120€/100€). Prvú splátku 120€ je potrebné uhradiť hneď po prihlásení do programu. Ďalšie splátky si určíte vy sama, najneskôr však treba uhradiť platbu do 25.9.2019. Celková suma vstupenky pri 3 splátkach je 340€.
POTREBUJETE SA PORADIŤ ALEBO NIEČO OPÝTAŤ?
Prosím naozaj neváhajte, napíšte nám na email becoming.realwoman.sk.cz@gmail.com alebo najlepšie je nám rovno zavolať na 0902 731 153 alebo na 0948 180 003.
REFERENCIE
Vývoj programu
Priebeh programu
Komunita
Dalo mi to neuveriteľnú SILU
Lenka z Nitry
Predtým som si neverila, teraz viem, že na to mám a viem, že si to zaslúžim
Ivana z Nitry
Pred programom som bola síce pozitívne mysliaci človek, no hlavne voči môjmu okoliu. Vôbec som si neverila, cítila som sa ako človek, ktorý si nezaslúži nič lepšie, že nemá na to, mať niečo viac. 
Po programe si verím oveľa viac. Jednoducho si poviem, mám na to, dám to. Došlo mi veľmi veľa vecí, z ktorých som mala dovtedy zmätok. Mám to v hlave "upratané", viem, čo mám robiť, keď príde kritická chvíľa a veľmi sa z toho teším. Už nie som stratená sama v sebe, viem, kto som, čo chcem a najdoležitejšie – viem, že som hodná a zaslúžim si všetko to krásne, čo sa mi v živote deje.
Spoznala som sa a mám sa viac rada
Iveta z Bratislavy
Program ma naučil to, čo ma cirkev nenaučila za celý život
Mirka z Košíc
Program mi okrem pocitu, že každá žena v sebe má všetko, čo potrebuje, dal aj poznanie, že sme tvorcami a len vedomá žena môže tvoriť vedome s cieľom a zámerom, ktorého podstatou je len a len láska. Teraz viem, že ja som to srdce, ten tvorca lásky, ja vedome riadim, a to ma za celý život nenaučila ani cirkev. Vo mne je skutočná bohyňa. Som za to nekonečne vďačná, že som to mohla precítiť. Ďakujem, lebo toto je šťastie.
POTREBUJETE SA PORADIŤ ALEBO NIEČO OPÝTAŤ?
Prosím naozaj neváhajte, napíšte nám na email becoming.realwoman.sk.cz@gmail.com alebo najlepšie je nám rovno zavolať na 0902 731 153 alebo na 0948 180 003.
REALWOMAN GLOBAL
Kontakty
Občianske združenie RealWoman o.z.
Katarína Zacharová
Mobil: 00421 948 180 003
Email: info@realwoman.sk
Web: www.realwoman.sk
Sociálne médiá
nájdite nás na INSTAGRAME 
prepojme sa na FACEBOOKU
O Kataríne Zacharovej
Email: katarina.zachar.info@gmail.com
Web: www.katarinazachar.sk
Katarínu sledujte na INSTAGRAME 
Prepojte sa na FACEBOOKU do súkromnej skupiny
All rights reserved to Katarina Zacharova, Katarina Zachar Global s.r.o., 2018