BECOMING REALWOMAN
s Katarínou Zacharovou
je transformačný program vyvinutý špeciálne pre ženy, pre vás, ak túžite byť sama sebou - autentická, ženská, sebaistá a spokojná, chcete realizovať  svoje poslanie a žiť zmysluplný život v harmonických vzťahoch. V programe získate potrebnú podporu, poznanie, vedenie a overený proces, ktoré vám pomôžu uskutočniť reálnu pozitívnu zmenu v živote.
3 FÁZY PROGRAMU
1. KROK: Osloboďte sa od toho, kým nie ste, od očakávaní okolia, spoločnosti a odvážne vykročte vpred zo svojej zóny komfortu.
2. KROK: Zistite, kto skutočne ste, akou ženou túžite byť a naplno použite svoju ženskú silu a potenciál v partnerstve a pri realizácií snov.
3. KROK: Vedome tvorte to, kým sa chcete stať a aký život chcete žiť, aby ste našli zmysel a naplnili ste svoje poslanie.
Začíname 29. septembra 2019
PREČO VZNIKOL PROGRAM
Prvou inšpiráciou bola moja vlastná túžba byť sama sebou, naplno sa realizovať a žiť život podľa svojich predstáv. Začalo sa to po odchode do Malajzie, kde som žila 6 rokov. Viete, vždy som hľadala odpovede na otázky, kto som, prečo som tu a ak čomu mám prispieť. Dlho som nemala vyšší cieľ a chýbal mi zmysel. Cítila som v sebe prázdno, ktoré som nevedela naplniť. Túšila som, že je vo mne viac potenciálu a sily, ako som reálne využívala, ale nevedela som, ako ich aktivovať a použiť. Rozhodla som sa hľadať odpovede a chcela som sa o to podeliť, preto som v roku 2009 založila organizáciu RealWoman. Mojou víziou bolo pomôcť ženám prebudiť ich skrytý potenciál, sebahodnotu a ženskú silu, aby tak mohli zlepšovať svet okolo seba. Verila som a dodnes verím, že autentická a pravdivá žena dokáže čokoľvek, na čo sa zameria a je najväčším prínosom pre svoje okolie a vzťahy. RealWoman je nová vízia o tom, kým sa môžete ako žena stať a ako vytvoríte život, vzťahy, prácu, úspech, zdravie a budúcnosť, po ktorých skutočne túžite.
Druhou inšpiráciou ste boli vy ženy. V roku 2013 som začala intenzívne pracovať so ženami a budovať organizáciu RealWoman na Slovensku. Pochopila som, že mnohé ženy sa cítia podobne ako ja. Mnohé si nedôverujú, nepoznajú svoju hodnotu alebo zmysel, nevedia v čom sú dobré, sú často vyčerpané a bez rovnováhy, lebo im niečo chýba. Pod tlakom očakávaní a požiadaviek okolia a spoločnosti o tom, aké by mali byť, ako by sa mali správať, ženy často stratia samú seba. Nadobudnú pocit, že by nejaké mali byť, ak chcú vyhovieť, uspieť alebo byť milované. A to ich najväčšie obmedzenie a zdroj nespokojnosti. Riešením a cestou von je, prekonať tlaky okolia, oslobodiť sa od svojej minulosti a limitujúcich predstáv a znovu objavovať to, kým skutočne ste a kým túžite byť. Dať sebe samej šancu, žiť svoj najlepší život. 
Keďže mojím úprimným zámerom bolo vždy viesť ľudí k reálnej pozitívnej zmene v živote, neustále som hľadala lepšie spôsoby, procesy, techniky, ako efektívnejšie a pravdivo dosiahnuť reálne výsledky. Nechcela som, aby bol niekto závislý na mne, ale chcela som sprostredkovať slobodu a stálu zmenu. Trvalo mi 6 rokov, kým som pomocou vlastných skúseností, neustáleho vzdelávania a hlavne intenzívnej práce so stovkami žien na seminároch, koučingoch a programoch, zostavila správny, efektívny a pravdivý transformačný proces, ktorý každej žene umožní a uľahčí cestu naspäť k sebe samej. 
Vznikol transformačný program Becoming RealWoman, v ktorom vás prevediem hĺbkovým duchovným, ale zároveň praktickým procesom vnútorného oslobodenia, sebapoznania a reálnej pozitívnej zmeny a to na základe fungovania našej ženskej energie, sily komunity a vzájomnej podpory. Tento proces pozostáva z 3 fáz, ktoré som uviedla nižšie. Viac o programe hovorím v tomto videu a referencie nájdete nižšie.  
PROGRAM JE PRE VÁS, AK ...
 • Cítite sa, ako obeť okolností a hľadáte nedostatky vo svojom živote. Nestačí len vedieť, čo je správne a o tom hovoriť, ale potrebujete začať reálne konať, uviesť do praxe to, čo viete a zobrať svoj život pevne do svojích rúk, lebo to je jediná cesta k reálnej zmene a to je podstata nášho programu. 
 • Bojíte sa uskutočniť potrebné zmeny a kroky vpred, lebo vás brzdia strachy a neistota. Naučíte sa, ako čeliť, prekonať a oslobodiť sa od svojich strachov, obmedzení alebo negatívnych programov z minulosti, aby ste mohli slobodne viesť svoj vlastný život a naplno ste realizovali to, čo najviac chcete.
 • Chcete zvýšiť sebavedomie a pochopiť svoju sebahodnotu. Posilníte a vybuduje si silný vzťah k sebe samej, ktorý je zdrojom vašej sebahodnoty a sebavedomia a od ktorého sa odvýjajú všetky vzťahy vo vašom živote.  
 • ​Potrebujete sa naučiť, ako stanoviť svoje hranice a robiť správne rozhodnutia. Spoznáte lepšie svoje potreby, naučíte sa autenticky vyjadrovať svoje pocity alebo aj iný názor, a tak si stanoviť nielen svoje hranice vo vzťahoch, ale začnete si dôverovať a robiť tak lepšie rozhodnutie o svojom živote.  ​efektívnejšie komunikovať svoj názor či postoje druhým ľuďom, aby ste vedela lepšie komunikovať vo vzťahoch. 
 • Chcete mať väčšiu rovnováhu a porozumenie vo vzťahoch. Pochopíte, ako funguje ženský a mužský svet, v čom sme rozdielni a ako sa dopĺňame, aby ste vedeli budovať krajšie, láskavejšie a spokojnejšie vzťahy.
 • Ste v slepej uličke, neviete, čo presne chcete a kam smerujete v živote. Ujasníte si, kto ako žena ste, prečo ste tu a aký život túžite žiť. Postupne ako znovu objavíte seba samu, začnete tvoriť novú víziu pre svoj život, ktorý vám dáva zmysel a naplnenie. 
 • Neviete zvládať krízové situácie a stres v osobnom aj pracovnom živote. Naučíte sa aktivovať a použiť svoj skrytý potenciál myšlienok, emócií, intuície, slov a činov, aby ste vedeli ako použiť svoju energiu, ako reagovať na neočakávané udalosti a tak si zachovať svoju vnútornú rovnováhu a nadhľad, nech sa okolo vás deje čokoľvek. 
 • Chýba vám ženská energia a hlbšie prepojenie s inými ženami. ​Znovu objavíte dôveru v seba a v iné ženy a obnovíte prepojenie, podporu, lásku a ženskú silu v dôvernom kruhu medzi ženami.
 • Máte pocit, že ste v tom sama a nedokážete vytrvať. V programe získate komunitu, podporu, pozornosť a nové priateľstvá žien, ktoré sú podobné naladené ako vy. Počas celého programu máte vedenie a prechádzate systematickým vzdelávaním a transformáciou, ktoré zabezpečia, že vytrváte a dotiahnete svoju zmenu a rast až do konca. Nemusíte v tom byť sama!
 • Pýtate sa, prečo ste tu a aký je zmysel vášho života. Pochopíte hlbšie súvislosti svojho životného príbehu, prečo sa vám v živote dialo to, čo ste doteraz prežili, ako sa môžete odpojiť od minulosti a vedome tvoriť svoju budúcnosť, aby ste žili šťastný a naplnený život.
ZÁKLADNÉ NASTAVENIA
  Program začínate absolvovaním 1. fázy programu - Sebapoznanie a sloboda. Nie je možné začať inou fázou, lebo na seba vzájomne nadväzujú. Keď dokončíte 1. fázu, tak potom sa môžete prihlásiť do 2. fázy programu - Návrat k ženskej sile, ktorú otvoríme v máji 2020. A následne potom do 3. fázy programu - Nová vízia a poslanie. Do každej fázy programu sa prihlasujete osobitne. 
  Do 1. fázy programu sa môžete zapojiť najbližšie januári 2020, program začneme úvodným online webinárom od 17:00 do 20:00 hod., ktorý absolvujete z pohodlia domova. Prvá fáza programu prebieha 8 týždňov od 1.2.2020 do 28.3.2020. 
  Na absolvovanie 1. fázy programu si potrebujete vyhradiť približne 3-4 hodiny týždenne, čo je v prepočte 30 minút denne. Časť programu je časovo flexibilná, t.j. absolvujete ho vo vami zvolenom čase. A časť má vopred dané termíny ako je úvodný webinár a záverečné podujatie RealWoman Fórum. Termíny skupinových stretnutnutí si stanovíme s celou skupinou naraz po prihlásení, ale väčšinou je vždy jeden termín o 10:00 hod. doobeda a potom na večer po 19:00 hod. buď v utorok, stredu alebo vo štvrtok. 
 POZRITE SI KOMPLETNÝ OBSAH PROGRAMU
Nechceme vás na tejto stránke zahlcovať množstvom informácií, preto sme celý obsah a priebeh programu spracovali do PDF dokumentu, ktorý vám radi pošleme. Vložte svoje meno a email, tento krok je úplne nezáväzný, iba informačný. Na ďalšej stránke po kliknutí na "POSLAŤ" nájdete aj prihlášku do 1. časti programu.
REFERENCIE NA PROGRAM
Po programe som sebavedomejšia, spokojnejšia a načúvam svojmu vnútornému HLASu
Marika z Veľkého Krtíša
Do programu Becoming RealWoman som vstupovala kvôli lepšiemu poznaniu seba samej, mať istejšie a sebavedomejšie vystupovanie, naučiť sa lepšie komunikovať.
Teraz po programe cítim, že som nadobudla väčšiu istotu a vieru v seba, som sebavedomejšia, spokojnejšia. Naučila som sa byť viac v prítomnosti tu a teraz, počúvať svoje telo, utíšiť myseľ, aby som počula svoje vnútorné pocity. Už viem, ako byť v harmónii, aby som mohla byť sama sebou, pretože vtedy som šťastná a naplnená radosťou a láskou. 
Program síce skončil, ale chcem pokračovať ďalej v rozvoji svojej osobnosti a stretávať sa naďalej s úžasnými ženami, ktoré som v tomto programe spoznala. Tento program by som odporučila každej žene, ktorá túži po zmene vo svojom živote, hľadá samú seba, správne smerovanie, chce získať sebavedomie, nové priateľstvá. Katka ďakujem, že som sa mohla od teba, skvelej a úžasnej trénerky, lektorky učiť!
Naučila som sa hovoriť NIE, a tým som sa oslobodila
Martina z Martina
Prekonala som bezmocnosť a teraz sa viac smejem, radujem, neriešim blbosti, ale konám
Zuzana z Bratislavy
Cítila som sa … jedným slovom – bezmocná. Bezmocná odolávať hnevu, nepokoju, nervozite, občas smútku až depresívnym stavom. Bezmocná odolávať strachom. V programe Be Real som spoznala množstvo úžasných, skvelých a fantastických žien, ktoré som mala možnosť pozorovať pri ich premene.
Teraz každé ráno prichádzam do práce s dobrou náladou a viacerí kolegovia sa tomu čudujú. Myslím že sa viac smejem a radujem. Neriešim blbosti. Kryštalizujem si svoju víziu. 
Program je pre kohokoľvek, kto chce vidieť. Vidieť to, čo doteraz možno len tušil a nejakým spôsobom ho to štvalo, bolelo, trápilo… Aby sa otvoril a začal riešiť, konať, vidieť a vnímať.
Katka má DAR, ísť na pravú podstatu vášho bytia
Helena z Bratislavy
Predtým som si neverila, teraz viem, že na to mám a viem, že si to zaslúžim
Ivana z Nitry
Pred programom som bola síce pozitívne mysliaci človek, no hlavne voči môjmu okoliu. Vôbec som si neverila, cítila som sa ako človek, ktorý si nezaslúži nič lepšie, že nemá na to, mať niečo viac. 
Po programe si verím oveľa viac. Jednoducho si poviem, mám na to, dám to. Došlo mi veľmi veľa vecí, z ktorých som mala dovtedy zmätok. Mám to v hlave "upratané", viem, čo mám robiť, keď príde kritická chvíľa a veľmi sa z toho teším. Už nie som stratená sama v sebe, viem, kto som, čo chcem a najdoležitejšie – viem, že som hodná a zaslúžim si všetko to krásne, čo sa mi v živote deje.
Zbavila som sa strachov a našla som smerovanie
Tatiana zo Žiliny
Ide o viac ako len o talenty
 Proces, ktorým prejdete v programe, vám umožní objaviť to, čo ste o sebe nevedeli a  lepšie porozumieť sebe samým a pochopiť, v čom spočíva vaša jedinečnosť a pridaná hodnota, s ktorou viete podporiť iných a prispieť k ich výsledkom. 
 Aktivujete svoj skrytý a nepoznaný potenciál, ktorý vám bol vždy k dispozícii, ale doteraz ste o ňom nevedeli a naplno ste ho nevyužívali. A práve vaša odvaha nasledovať svoju vášeň, zmysel a talenty otvoria novú kapacitu vášho potenciálu.  
 Keď samým sebe dovolíte autenticky sa vyjadriť, vstúpite do svojej pravdivosti a prestanete sa porovnávať a čakať na odsúhlasenie od druhých alebo robiť niečo lebo to iní očakávajú, tak objavíte svoje poslanie a životné smerovanie.
 Posilníte svoje sebavedomie a sebahodnotu, lebo lepšie pochopíte, kto ste a čo dokážete a naučíte sa načúvať svojej duši a intuícii, čo vám navyše pomôže robiť správne rozhodnutia a posilní vašu vieru v seba samého, aj keď budete cítiť neistotu alebo nedostatok podpory z vášho okolia. 
 Váš dosah a vplyv môže byť oveľa väčší a pozitívnejší, ak svoje talenty, vášeň, nadšenie a schopnosti začnete používať nielen pre svoje individuálne ciele, ale pre kolektívne dobro a zlepšenie života viacerých ľudí. 
Ako som už spomenula, tento proces má väčší dosah, ako len vaše talenty a toto je zlomok z toho, čo získate … 
 • Ako urobiť prvý krok smerom von z vášho komfortu k práci alebo aktivite, ktorá vám dáva zmysel a baví vás, ak teraz neviete, čo presne urobiť a cítite neistotu. Začnite s 1. videotréningom - UVEDOMENIE A PREBUDENIE a ďalšie odpovede nájdete v 7. videotréningu - UPLATNENIE V PRAXI.
 •  Prečo by ste nikdy nemali potlačiť svoj vnútorný hlas a volanie svojej duše. Každý má svoj autentický životný príbeh, ktorý môže naplniť, ale bez načúvania vnútorného hlasu, vašej duše, je ťažké nájsť správne smerovanie. Duša je kapitánom vášho života, nie myseľ. Jednoznačne 1. a 2. videotréning.
 • Najrýchlejší a najúčinnejší spôsob, ako objaviť či prebudiť svoje skryté talenty alebo schopnosti, je nabrať odvahu, vykročiť do neistoty mimo svojho komfortu a začať reálne, aj keď na začiatku v malom, prispievať, robiť a realizovať to, čo akoby pohne celým vaším bytím a pocítite inšpiráciu, nadšenie a zmysel. Ak máte nejaký sen, tak máte v sebe aj talenty, ktorými ho viete zrealizovať. Viac v 2. videotréningu - VÁŠEŇ A HNACIA SILA.  
 • Myslíte si, že stačí objaviť svoje talenty a úspech sa dostaví? Mýlite sa! Talenty sú váš nástroj, dar, ktorý potrebujete použiť a to, či ich premeníte na úspech zavisí vo veľkej miere na vašich postojoch, námahe a tvrdej práci. Vysvetlím v 5. videotréningu - ROZVOJ TALENTOV.
 •  Ako sa oslobodiť od sabotujúcich postojov alebo programov z minulosti, ktoré dodnes oslabovali vašu sebadôveru a limitovali vás v tom, aby ste si dovolili nasledovať svoje vášne.  V programe, ale aj na osobnom workshope absolvujete proces, ktorý vám pomôže prekonať minulosť a prijať nové podporujúce a pozitívne postoje k sebe, k príležitostiam a k životu. Viac v 6. videotréningu - BLOKY A LIMITÁCIE. 
 •  3 praktické “fázy rastu”, ako neustále napredovať, správne sa rozhodovať a vytrvať pri uplatňovaní vašich talentov. Fázy rastu vám pomôžu nielen začať, ale nachádzať správne smerovanie, čo vám pomôže v progrese. Jeden z troch krokov je plánovanie a príprava, ktorým podrobne prejdete vo 8. videotréngu - RAST A POSLANIE. 
 • Kedy je prijateľné zostať v práci, ktorá vás už nebaví alebo nenapĺňa. Každý má inú úroveň rizika a neistoty, ktoré vie uniesť. Je to v poriadku, ale nedovoľte, aby sa stali vašou výhovorkou. Skôr to zohľadnite v pláne akcie na realizáciu vašej vytúženej zmeny a rozdeľte si to do viacerých postupných krokov. Viac v 7. a v 8. videootríningu. 
 • Ukážem vám, ako uviesť do praxe svoju vášeň, vízie, talenty a silné stránky, aj keď ešte teraz nemáte potrebné zdroje, skúsenosti, podporu alebo dostatočne silnú sebadôveru. A to v 7. videotréningu - UPLATNENIE V PRAXI. 
 • Čo urobiť, ak nemáte podporu blízkych ľudí naokolo a nerozumejú zmene, ktorou prechádzate a tomu, čo túžite vo svojom živote uskutočniť. Jednoznačne 7. a 8. videotréning a odpovede nájdete v celom programe. 
 • Ako úspešne spracovať emócie neistoty, strachu alebo nedôvery, ktoré sa objavia počas procesu uplatňovania vašich talentov a vášni v praxi tak, aby vás nezablokovali, ale práve naopak vám pomohli prebudiť ešte väčšiu vnútornú silu a budovať zdravé sebavedomie. Najviac praktických techník získate zo 6. videotréeningu -BLOKY A LIMITÁCIE, ale odpovede sú v celom programe. 
 •  Naučím vás, ako vedome pracovať so svojimi talentami, schopnosťami a taktiež silnými aj slabými stránkami tak, aby vaše ego nesabotovalo vašu snahu, ale aj zlyhania, pochybenia či neúspechy, aby ste dokázali premeniť na príležitosť narásť a prehĺbiť svoje sebapoznanie. Viac vo 4. videotréningu - TALENTY A SILNÉ STRÁNKY. 
 • Rozlúčte sa s pohodlnosťou a statusom quo. Ak túžite naplniť svoj autentický životný príbeh, žiť pravdivo a slobodne, používať svoje talenty na realizáciu toho, na čom vám záleží, tak si to na prvom mieste bude vyžadovať vašu odvahu vykročiť vpred, postaviť sa svojim strachom a ísť s kožou na trh. Pohodlnosť zabíja sny, status quo bráni rastu, ktorý potrebujete, aby ste mohli uspieť. Táto téma je súčasťou úplne každého videotréningu v programe. 
 • Ako uplatniť svoje talenty a schopnosti v praxi bez toho, aby ste museli hneď na začiatku robiť radikálne zmeny. Každý má iný príbeh, a tak aj inú postupnosť krokov. Avšak začať používať svoje talenty môžete vždy ihneď, ukážem vám, ako na to a čo tým získate, ak nebude čakať na perfektný moment alebo vhodnejšiu príležitosť. Viac v 7. a 8. videotréningu.
Toto je to, čo TERAZ potrebujete urobiť 
Program prebieha online prostredníctvom videí a môžete ho v podstate začať kedykoľvek. Program je ideálne absolvovať počas odporúčaných 6-8 týždňov postupne, aby ste mali čas trénovať a uviesť všetko do praxe. Ku všetkých videám a materiálom z programu dostanete prístup hneď od začiatku, tak ich môžete absolvovať aj rýchlejším tempom, stačí sa poradiť s Katarínou Zacharovou. Ku programu máte doživotný prístup aj po dokončení. 

Máte 2 možnosti, ako absolvovať program Objavte svoje skryté talenty a potenciál :

1. Zakúpiť si členstvo v Be Real Akadémii, v rámci ktorého získate prístup nielen k tomuto programu, ale aj k druhému tranformačnému programu a získať ďalšie výhody. Dostanete podporu a aj finančne ušetríte. Všetky informácie o Be Real Akadémii nájdete tu >>


Po zakúpení vami vybranej vstupenky vám pošleme email so všetkými inštrukciami. Hneď od začiatku vám sprístupníme naraz všetky videotréningy z programu a postupne vás počas 7 týždňov budeme sprevádzať programom. Plus vás zaradíme do sukromnej skupiny účastníkov, ktorú bude viesť Katarína Zacharová a nájdete v nej priestor na zdieľanie, otázky a podporu. 
O AUTORKE PROGRAMU
KATARÍNA ZACHAROVÁ
Ako spisovateľka, autorka, trénerka a koučka od roku 2009 pomáha, vzdeláva, inšpiruje a vedie ženy aj mužov procesom vnútornej transformácie a k aktivácii ich najvyššieho potenciálu, aby úspešne realizovali svoje poslanie a sny, žili v harmónii sami so sebou a v partnerstve a tak svojim príkladom mali pozitívny vplyv na okolie a spoločnosť.   
Katarína vždy úprimne túžila použiť svoje schopnosti, talenty a potenciál na pomoc iným a byť tak pozitívnym prínosom pre svet. Začalo to po príchode do Kuala Lumpur, v Malajzii, kde pracovala a 6 rokov žila. Tam sa spustila jej vlastná hlboká transformácia, ktorá radikálne zmenila jej životné smerovanie.
Ako prvé v roku 2009 založila organizáciu RealWoman s globálnou víziou zlepšovať svet pomocou ženského potenciálu, ktorú začala najskôr budovať na Slovensku. Priebehom niekoľkých rokov zrealizovala viacero konferencií RealWoman Fórum, založila RealWoman klub, viedla RealWoman blog a onedlho začala usporiadať svoje transformačné semináre. V roku 2013 sa stala ako prvá Slovenska členkou Európskej asociácie transformačných lídrov ATL EUROPE. V roku 2014 začala koučovať a tvoriť, zostavovať a viesť vlastné transformačné programy a procesy pre ženy a neskôr aj pre mužov, ktoré v roku 2018 vyvrcholili založením online vzdelávacej akadémie pre sebarozvoj, transformáciu a rast - Be Real Academy.    
Katarína je autorkou štyroch kníh v oblasti sebarozvoja a transformácie, ktoré sama vydala. Prvým titulom bola kniha Ako dostať od života, čo chceme, ktorú napísala ešte počas svojho života v Malajzii, v Kuala Lumpur. Nasledovala audiokniha Dobrý pocit a Vnútorná sila. Potom kniha Končím so strachom a žijem odvážne
 CHCETE VEDIEŤ VIAC O PRIEBEHU A OBSAHU PROGRAMU?
POTREBUJETE SA PORADIŤ ALEBO NIEČO OPÝTAŤ?
Prosím naozaj neváhajte, ak máte otázky alebo potrebujete poradiť. Napíšte nám prosím na email becoming.realwoman.sk.cz@gmail.com alebo najlepšie je nám rovno zavolať na 0902 731 153 alebo na 0948 180 003.
Občianske združenie RealWoman o.z.
All rights reserved to Katarina Zacharova, Katarina Zachar Global s.r.o., 2018